گزارش خطا توسط داور

گزارش یک فول توسط داور بسکتبال سه مرحله است:

 

 

1- شماره ی بازیکن خطاکار
2- نوع خطا
3- تعداد پرتاب پنالتی اعطا شده و جریان بازی


گام اول- شماره ی بازیکن خطاکار

 

در اولین مرحله داور بسکتبال رو به میز امتبازات (میز داوران) کرده و شماره ی بازیکن خاطی را اعلام می کند.

 

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 4 به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 5 به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 6 به میز داوران بسکتبال


نشان دادن شماره 4


نشان دادن شماره 5


نشان دادن شماره 6

 

 

 

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 7 به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 8 به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 9 به میز داوران بسکتبال


نشان دادن شماره 7


نشان دادن شماره 8


نشان دادن شماره 9

 

 

 

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 10 به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 11 به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 12 به میز داوران بسکتبال


نشان دادن شماره 10


نشان دادن شماره 11


نشان دادن شماره 12

 

 

 

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 13 به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 14 به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال در هنگام نشان دادن بازیکن شماره 15 به میز داوران بسکتبال


نشان دادن شماره 13


نشان دادن شماره 14


نشان دادن شماره 15گام دوم- نوع خطا

 

بعد از اعلام بازیکن خاطی داور بسکتبال باید نوع خطای اتفاق افتاده را به میز داوران اعلام کند.

 

داور بسکتبال، اعلام خطای استفاده غیر قانونی از دست به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال، اعلام خطای سد کردن به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال، اعلام خطای نیروی بیش از حد آرنج به میز داوران بسکتبال


استفاده ی غیر قانونی از دست 
ضربه با مشت به مچ دست


سد کردن (مهاجم یا مدافع)
جفت دست روی پهلوها


نیروی بیش از حد آرنج
نوسان دادن آرنج به عقب
داور بسکتبال، اعلام خطای گرفتن به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال، اعلام خطای هل دادن یا شارژ بدون توپ به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال، اعلام خطای شارژ با توپ به میز داوران بسکتبال


گرفتن
گرفتن مچ دست و کشیدن رو به پایین


هل دادن یا شارژ بدون توپ
نمایش هل دادن


شارژ با توپ
مشت زدن بر کف دست
داور بسکتبال، اعلام خطای کنترل توپ همراه با تیم به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال، اعلام خطای دوبل به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال، اعلام خطای تکنیکال به میز داوران بسکتبال


کنترل توپ همراه با تیم
با مشت اشاره کردن به
 سمت سبد تیم متخلف


دوبل
مشت کردن جفت دستها 
و تکان دادن ضربدری آنها


تکنیکال
به حالت T با کف دو دست
داور بسکتبال، اعلام خطای غیر ورزشی به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال، اعلام خطای دیسکالیفه یا اخراج به میز داوران بسکتبالغیر ورزشی
گرفتن مچ دست در بالای سر


دیسکالیفه (اخراج)
مشت کردن دستها در بالای سرگام سوم- تعداد پرتاب پنالتی اعطا شده

 

داور بعد از اعلام نوع خطا ،در صورت داشتن پرتاب پنالتی، تعداد پرتاب های پنالتی را اعلام کند

 

داور بسکتبال، نشان دادن یک پرتاب پنالتی به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال، نشان دادن دو پرتاب پنالتی به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال، نشان دادن سه پرتاب پنالتی به میز داوران بسکتبال


یک ضربه ی پنالتی
بالا بردن یک انگشت


دو ضربه ی پنالتی
بالا بردن دو انگشت


سه ضربه ی پنالتی
بالا بردن سه انگشت


 

یا جریان بازی
در نهایت داور باید جریان بازی را اعلام کند.

 

 

داور بسکتبال، نشان دادن جریان بازی بعد از خطا بدون پرتاب پنالتی به میز داوران بسکتبال

داور بسکتبال، نشان دادن جریان بازی بعد از خطا همراه پرتاب پنالتی به میز داوران بسکتبالبعد از خطا بدون پرتاب پنالتی
دست با یک انگشت موازی
 با خط کناری


بعد از خطا با پرتاب پنالتی
دست به صورت مشت 
شده موازی با خط کناری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازی بدون خطایی را آرزو مندیم ...

در صورتی که موفق به دیدن کامل مطلب نشدید می توانید آن را از http://basketballi.mihanblog.com/post/52   به صورت کامل ببینید.

/ 0 نظر / 13 بازدید